Hạn hán và Covid-19 đẩy giá gạo Thái Lan tăng mạnh
0

TOP

X