Quy trình trồng lúa theo GLOBAL G.A.P

Dưới quy trình Global G.A.P, từ trước khi vụ mùa bắt đầu tất cả các mẫu đất, nước của vùng đất canh tác đều được gửi đi phân tích và kiểm tra kĩ lưỡng nhằm đảm bảo nguồn đất và nước an toàn, đạt chuẩn tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo sao này.

 

Bước 1: Chuẩn bị điều kiện cơ sở vât chất

Quy hoạch vùng sản xuất lúa: diện tích, phân tích nguồn đất, nguồn nước phải đạt tiêu chuẩn CLVN

Xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất

Bước 2: Xây dựng bộ tài liệu “Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Global G.A.P”

Sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu, khắc phục phòng ngừa

Quy trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Quy trình vệ sinh chuẩn SSOP: nguồn nước, dịch bệnh, thiên địch, xử lý hóa chất

Đào tạo cán bộ quản lý, và người nông dân về các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn Global G.A.P

Bước 3: Vận hành sản xuất lúa

Kiểm soát đầu vào: Giống lúa, phân bón, thuốc BVTV theo tiêu chuẩn CLVN

Kiểm soát an toàn lao động

Kiểm soát trong quá trình trồng lúa

Kiểm soát đầu ra sản phẩm: Kiểm nghiệm dư lượng hóa chất trước khi thu hoạch

Bước 4: Đánh giá và cấp chứng nhận Global G.A.P

Chuyên viên đánh giá của Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp (QUACERT) đánh giá hồ sơ ghi chép, nông hộ, cơ sở sản xuất.

Cấp Chứng nhận Tiêu Chuẩn GLOBAL G.A.P

Quy trình sản xuất theo HACCP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0

TOP

X