Tấm Nàng Yến 2kg

Tên gạo và tên nhãn hàng: GẠO TẤM NÀNG YẾN

VÙNG NGUYÊN LIỆU:

Thông tin vùng trồng:

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI:​​

0

TOP

X